Det var en nyutexaminerad präst som skul...

Det var en nyutexaminerad präst som skulle hålla sin första gudstjänst och den gamle prästen var och såg på. Efteråt frågade han den gamle prästen om det var något som inte var bra.
— Jaa. . . det var då i alla fall tre fel, sa den gamle prästen.
För det första så åker man inte rutchkana ner från predikstolen.
För det andra så heter det amen och inte skål.
Och till sist så var det Jesus och inte Tarzan som hängde på korset.

Betyg på skämt

Lämna gärna ditt betyg!

★ ★ ★ ★ ★ 

Permalänk: Skämt nr 607

Skriv en kommentar