Det var på den tiden man verkligen trodd...

Det var på den tiden man verkligen trodde på helbrägdagörare. Det ryktades om att det fanns en helbrägdagörare som var så skicklig att han kunde bota via radion. Man skulle lägga en hand på radion och den andra handen på det sjuka stället och därefter lyssna på helbrägdagöraren. Albert och Hilda satt i finrummet framför radion för att lyssna på programmet. Hilda, som led av hjärtfel tänkte att hon skulle prova, så hon lade sin ena hand på radioapparaten och den andra handen över sitt bröst, och faktiskt, det hjälpte. Albert såg, till sin förvåning, hur färgen kom tillbaka i Hildas ansikte. Hilda studsade upp ur finsoffan och sprang ut i köket för att koka kaffe. Albert satt kvar i rummet och funderade på att han också skulle prova. Han lade sin ena hand på radioapparaten och den andra handen på den andra "apparaten" som på grund av hans höga ålder inte längre fungerade så bra. Hilda kommer in i rummet och får se Albert sitta där med båda händerna på apparaterna och utbrister.
— Men kära Albert, han botar dom sjuka, men han väcker inte dom döda!

Betyg på skämt

Lämna gärna ditt betyg!

★ ★ ★ ★ ★ 

Permalänk: Skämt nr 39

Skriv en kommentar