Det hände sig i katolska Italien för cir...

Det hände sig i katolska Italien för cirka 100 år sedan. En flicka kom in på ett sjukhus för att föda ett barn. Hon fick tala med läkaren och sa.
— Ni måste hjälpa mig. Kommer jag hem till byn med ett barn utan far slår de ihjäl mig! Doktorn lovade att göra sitt bästa. Samtidigt låg Biskopen av Bologna inlagd för blindtarmsinflammation. När denne vaknade ur narkosen kom läkaren skyndande.
— Ers Högvärdighet, sa han, ett under har skett. Ni har fått en son! Biskopen protesterade, men läkaren framhärdade att ett mirakel hade skett. Som den sanne katolik Biskopen var tog han sig an gossebarnet. När arton år hade gått kallade Biskopen in sin son för ett samtal i enrum.
— Min son, du är nu gammal nog för att få veta din härkomst. Du har hela tiden trott att jag är din far. Det är fel. Jag är faktiskt din mor. Din far är Biskopen av Pisa.

Betyg på skämt

Lämna gärna ditt betyg!

★ ★ ★ ★ ★ 
Betyg 5 av 5 baserat på 1 röster

Permalänk: Skämt nr 204

Skriv en kommentar