Domstolsrapport

Natten till den 23 Juni bortstals sjuksyster Greta Lårgrens mödom som förvarades i en skinnask utan lås.

Tjuven, som beskrives vara av medellängd, c:a 12 tum med fläns, var klädd i en vit gummirock utan knappar, samt hade ett djupt yxhugg i huvudet.

Tjuven tog vägen upp till Lårviken och gjorde en påhälsning i Särkarby. Han hade senare setts i Aschlegården.

Tjuven har nu infångats och befinnes vara den enögde stortjuven från Taskmåla socken.

Han har förts till Jumskerunda centralfängelse, och om han visar sig stel skall han införas i en mörk cell med skinnväggar, och två stora stenar skall vältras för dörren.

Bröstmeka tingshus den 1 april 2000
Domare C. Pungsten